Sponsorluk Hakkında


Sponsorluk Hakkında

SPONSORLUK
 
Spor Sponsorluğu Hukiki Mevzuat: 
Gelir ve Kurumlar Vergisi 
13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 89.uncu maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14.üncü maddesine eklenen fıkralar sonucu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile yapılan sponsorluk harcamalarının mükellefin yıllık beyanname ile bildireceği gelirden indirilebilmesi veya gider yazılabilmesi imkanı işler hale getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 89.uncu maddesine 5105 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent uyarınca 13.03.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 14’üncü maddesine 5105 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen bent ile de 13.3.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, giderler olarak hasılattan indirebilme imkanı sağlanmıştır.
 
Sporda sponsorluk: 
Basın, yayın, billboard ve benzeri yollarla yapılan reklamlar belli bir süre sonra geçerliliğini yitirir ve ortadan kalkar. Sporda ise durum oldukça farklıdır. Spor çok geniş kitlelere ulaşmakta ve sadece bir sezon en az 10 ay sürmektedir. Ancak söz konusu sezonla ilgili insanlar yıllarca konuşmaya, anılarını paylaşmaya devam eder. Dolayısı ile sporda sponsorluğun tanıtım anlamında etkinliği diğer reklam yollarıyla kıyaslanamamaktadır. 
 
 
Sponsor firma için yapılabilecekler: 
 
-Sponsor organizasyonları (Sponsorun açılış, stant benzeri aktiviteleri ve ziyaretleri gibi konularda kulüp ve sporcu desteği).
 
-Sporcularımızın sponsorun pazarlama yüzü olarak kullanılması.
 
-Sosyal medya aracılığıyla kulübün ve sponsorun gösterimi.
 
-Forma reklamı
 
-Warm up reklamı
 
-Eşofman reklamı
 
-Sponsor için yapılabilecek diğer seçenekler  Kulüp isim sponsorluğu, Kulübün resmi internet sitesinde sponsorun tanıtımı v.b